subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Upadłość likwidacyjna przedsiębiorstw

Upadłość likwidacyjna to proces, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli z środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego.

Postepowanie o zatwierdzenie układu

Postepowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z trybów postępowania restrukturyzacyjnego – prowadzonym w większości bez udziału sądu.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jedynym z postępowań restrukturyzacyjnych, które obok uniknięcia upadłości dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami ma także doprowadzić do uzdrowienia sytuacji gospodarczej dłużnika przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego.

Postępowanie układowe

Postepowanie układowe jest jednym z trybów postępowania restrukturyzacyjnego – stosowanym, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15%.


Przygotowana likwidacja: Pre-pack.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawnym. Postępowanie umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postepowanie układowe jest jednym z trybów postępowania restrukturyzacyjnego – najczęściej stosowanym w praktyce.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to ustawowe narzędzie, które umożliwia konsumentom (czyli osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej) ogłoszenie upadłości i zredukowanie w ten sposób części istniejących zobowiązań wobec wierzycieli.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem.dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Kupno wierzytelności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok. Z pierwszych przelanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji