subra.pl zarządzanie należnościami

Jesteśmy specjalistami w zakresie


windykacji, restrukturyzacji, upadłości, finansowania.
Zadzwoń lub napisz, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem.

Jednak ze względu na specyfikę zjawiska, a przynajmniej jego pierwszej fazy – potencjalnej, często jest ono traktowane jako „normalne” funkcjonowanie na polskim rynku. Nie raz słyszeliśmy: „cóż w tym dziwnego na polskim rynku, że relatywnie rosną koszty, że trzeba ograniczać nowe przedsięwzięcia, czy rośnie zadłużenie wobec kontrahentów”. Bez systemów wczesnego ostrzegania to „normalność”.

Świadomość pojawia się dopiero w fazie ukrytej, wbrew swojej nazwie, to faza, która uwidacznia kryzys.

Wtedy pojawiają się już widoczne symptomy:

 • większa liczba wezwań do zapłaty,
 • liczne zmiany dostawców,
 • brak możliwości korzystania z rabatów,
 • coraz częstsze przekraczanie terminów płatności,
 • przedłużanie linii kredytowych,
 • wzrost wykorzystania weksli,
 • wzrost zadłużenia bez wystarczającego uzasadnienia,
 • opóźnienia w przekazywaniu danych finansowych.

To tylko część z tych dotyczących kryzysu w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Następnym etapem są postępowania windykacyjne, sądowe, egzekucyjne – to już nie dolegliwość, a stan chorobowy oraz wyraźne zaburzenie w normalnym funkcjonowaniu firmy. Często zamyka to dostęp do zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa, które w naszych warunkach rynkowych jest niezbędne.

Powyższe symptomy dotyczą tylko kryzysu obszarów finansów firmy. Sytuacje kryzysowe (także z obszaru finansów) mają swoje źródło w kryzysie obszaru zarządzania, zarządzania ludźmi, obszarze sprzedaży, obszarze organizacji, w zakresie inwestycji. Wszystko to finalnie ma wpływ na kryzys w obszarze finansowym funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego efektem jest upadek firmy.

Podstawą pomocy w sytuacji kryzysu jest:

 • identyfikacja obszarów zagrożenia,
 • ocena i określenie przyczyn kryzysu,
 • zbadanie nasilenia symptomów,
 • analiza wpływu kryzysu na otoczenie biznesowe.

Należy określić strategię przedsiębiorstwa, która doprowadziła do sytuacji kryzysowej i dokonać głębokiej analizy każdego obszaru w firmie, który może generować problem.

Równolegle podejmujemy szybkie decyzje, wnikliwie przemyślane, powstrzymujące pogłębianie sytuacji kryzysowej. Pierwszym krokiem jest uporządkowanie sytuacji wewnętrznej firmy w relacji do otoczenia np. negocjacje z wierzycielami, instytucjami finansowymi, wsparcie prawne. Oprócz reagowania na bieżącą sytuację, trzeba angażować potencjał przedsiębiorstwa, optymalizować zasoby w rozwiązywaniu zagadnień związanych z przyszłością.

Prosto – przygotowujemy program zwalczania kryzysu, który można opisać w dużym skrócie w następujący sposób:

 • diagnoza przyczyn kryzysu,
 • analiza objawów i rodzaju zagrożeń,
 • wdrożenie efektywnych rozwiązań.

Istota programu:

 • sposoby przeciwdziałania skutkom kryzysu,
 • przywrócenie właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jesteśmy w stanie pomóc, stosując się do powyższych założeń lecz jedynym warunkiem jest pełna współpraca ze strony przedsiębiorstwa w kryzysie.

„Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić bez pieniędzy, są długi.”

Heinz Schenk

WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.


OBSŁUGA PRAWNA
PRZEDSIĘBIORSTW

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.


FAKTORING ORAZ
FINANSOWANIE

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych


RESTRUKTURYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Ubezpieczenia należności

Dłużnik z kapitałem i zarządem tureckim, zalegał przedsiębiorcy z Polski dwa miliony złotych. Z firmą dłużną nie było kontaktu, a wierzytelność była po terminie płatności powyżej 12 miesięcy. Braliśmy udział w działaniach, które błyskawicznie doprowadziły do  spłaty całości zobowiązania. Środki zostały przelane z Jordanii.

więcej informacji