subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Windykacja należności

Windykacja należności to, przede wszystkim, pomysł na rozwiązanie problemu, czasami też wypracowanie porozumienia między dłużnikiem a wierzycielem. Zablokowanie działalności operacyjnej dłużnego podmiotu nie zawsze pomoże w spłacie zadłużenia.

Umiejętne zarządzanie należnościami zapewnia bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa oraz zwiększa jego konkurencyjność. Firma, która właściwie i systemowo prowadzi politykę monitorowania należności, reaguje we właściwym czasie na wszelkie zaburzenia w tym obszarze. Swobodniej rozwija swoją podstawową działalność, zwiększając przewagę nad konkurencją. Zarządzanie wierzytelnościami nie musi kojarzyć się z typową firmą windykacyjną, która ma jedynie za zadanie odzyskać należności dostępnymi prawnie środkami.

Szczególnie wrażliwym zjawiskiem dla przedsiębiorcy jest nieregulowanie zobowiązań przez kontrahentów. Prowadzi to do tzw. „reakcji łańcuchowej”, w wyniku której podmioty nie otrzymują zapłaty od swoich dłużników i same również nie regulują swoich zobowiązań. W efekcie wierzyciel staje się dłużnikiem, a funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest zaburzone.

Bezpośrednie kontakty z dłużnikiem, mające na celu ustalenie harmonogramu spłaty i ewentualna obsługa sądowo-egzekucyjna, dają spodziewane efekty w postaci spłaty zadłużenia.

Współpraca z podmiotem profesjonalnie zajmującym się zarządzaniem wierzytelnościami rozwiązuje ten problem. Monitoring płatności, zwracanie szczególnej uwagi na nietypowe zachowania płatników, reagowanie w porę, pozwala unikać np. przedawnienia wierzytelności. Ocena kondycji finansowej kontrahenta oraz analiza prawna posiadanej dokumentacji są podstawowymi czynnościami jakie wykonuje firma przyjmująca zlecenie. W przypadku braku zapłaty ze strony kontrahenta firma zewnętrzna jest praktycznym i wygodnym rozwiązaniem.

„W gruncie rzeczy okazuje się, że pilnowanie pieniędzy jest bardziej kłopotliwe niż ich zdobycie.”

Michel Eyquem de Montaigne

Windykacja
należności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

więcej informacji

Obsługa prawna
przedsiębiorstw

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

więcej informacji

Faktoring oraz
finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

więcej informacji

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.

więcej informacji


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Kupno wierzytelności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok. Z pierwszych przelanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji