subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Upadłość likwidacyjna przedsiębiorstw

Upadłość likwidacyjna to proces, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli z środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego.

Postepowanie o zatwierdzenie układu

Postepowanie o zatwierdzenie układu jest jednym z trybów postępowania restrukturyzacyjnego – prowadzonym w większości bez udziału sądu.

Postępowanie sanacyjne

Postępowanie sanacyjne jest jedynym z postępowań restrukturyzacyjnych, które obok uniknięcia upadłości dłużnika w drodze zawarcia układu z wierzycielami ma także doprowadzić do uzdrowienia sytuacji gospodarczej dłużnika przez przeprowadzenie działań sanacyjnych na podstawie planu restrukturyzacyjnego.

Postępowanie układowe

Postepowanie układowe jest jednym z trybów postępowania restrukturyzacyjnego – stosowanym, jeżeli suma wierzytelności spornych uprawniających do głosowania nad układem przekracza 15%.


Przygotowana likwidacja: Pre-pack.

Przygotowana likwidacja (pre-pack) jest nowym rozwiązaniem w polskim systemie prawnym. Postępowanie umożliwia szybką sprzedaż majątku niewypłacalnego dłużnika na rzecz inwestora w ramach postępowania upadłościowego bez przeprowadzenia przetargu.

Przyśpieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postepowanie układowe jest jednym z trybów postępowania restrukturyzacyjnego – najczęściej stosowanym w praktyce.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka, zgodnie z obowiązującymi przepisami, to ustawowe narzędzie, które umożliwia konsumentom (czyli osobom fizycznym, które nie prowadzą działalności gospodarczej) ogłoszenie upadłości i zredukowanie w ten sposób części istniejących zobowiązań wobec wierzycieli.

RESTRUKTURYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem.dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Faktoring oraz finansowanie

Nasz klient z branży obuwniczej miał ciekawy biznesplan oraz szerokie kontakty. Niestety dobry pomysł to nie wszystko. Brakowało mu środków na zakup towaru od zagranicznego dostawcy oraz utrzymanie płynności finansowej. Podjęliśmy wyzwanie. Dzięki wykreowaniu przez nas niestandardowych rozwiązań i znalezieniu odpowiedniej instytucji finansowej mógł zrealizować pomysł na biznes i rozwinąć swój startup. Aktualnie po kilku latach działalności ma mocną pozycję rynkową i plany dynamicznego rozwoju.

więcej informacji