subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Dyrektor Finansowy – CFO4rent

Skuteczne zarządzanie, to podejmowanie trafnych decyzji w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu rynkowym.

Dynamicznie zmieniająca się rzeczywistość stawia przed przedsiębiorstwami inne, nowe wyzwania. Osoby zarządzające, aby stać się jeszcze bardziej efektywnymi partnerami biznesowymi, kreatorami wartości i liderami zmian, potrzebują danych na których mogą oprzeć błyskotliwe decyzje. Mają one ogromne znaczenie dla całej organizacji.

Mnogość interakcji jakie firma podejmuje, czy to z klientami, instytucjami finansowymi jak również urzędami, wymaga od zarządów otwartości i elastyczności.

Chcemy wesprzeć podejmowanie decyzji strategicznych nowym projektem CFO4RENT. Ma on za zadanie, na podstawie analizy strategicznej finansów przedsiębiorstwa dostarczać rekomendacji rozwoju. Ma również uwrażliwiać na pojawiające się sygnały nadciągających zmian a przez to dawać szanse na wykorzystywanie potencjalnych okazji.

Analiza ma odpowiedzieć na zasadnicze pytania każdego przedsiębiorcy co do aktualnego stanu i wartości firmy oraz pozwala określić ewentualne scenariusze rozwoju.

„DYREKTOR FINANSOWY NA WYNAJEM” TO WSPARCIE BIZNESU W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI, GDYŻ TAK ZDEFINIOWANA ROLA TEGO PODMIOTU JEST NAJBARDZIEJ POMOCNA WŁASCICIELOM I ZARZĄDOM.

Oczywiście CFO wciąż ma za zadanie kontrolować wyniki finansowe, czy dbać o realizację planu, ale również o to by założenia dotyczące wyników firmy były realne. Jednak to nie wystarcza w czasach spadających marż i nieustannej presji cenowej ze strony klientów. Musi mieć kompetencje nowego wymiaru, czasem musi być jak prowokator: zadawać trudne pytania z możliwie szerokiego zakresu. Będziemy stawiać te pytania, przed Państwa firmą, a jakość ich odpowiedzi będzie zawarta w raporcie.

„Każda decyzja firmy – strategiczna lub operacyjna – rodzi konsekwencje dla jej finansów. Wartość firmy zależy od tego, z jakim skutkiem te decyzje są podejmowane.”

Aswath Damodoran

Windykacja
należności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

więcej informacji

Obsługa prawna
przedsiębiorstw

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

więcej informacji

Faktoring oraz
finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

więcej informacji

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.

więcej informacji


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Windykacja należności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok.  Podpisane ugody z dłużnikami oraz skierowane powództwa do Sądu, skutecznie zabezpieczyły interes Wierzyciela. Z pierwszych odzyskanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji