subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Mediacje sądowe

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporu.

Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Osoba mediatora zachęca do nawiązania dialogu, konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same dobierają technikę i odgrywają szczególną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie.

Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązywania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu. Stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

Co ważne w biznesie, mediacja pozwala na zachowanie korzystnego wizerunku firmy jak i utrzymania wzajemnych relacji. Sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony przez co możliwe jest kontynuowanie współpracy w przyszłości.

Alternatywne metody rozstrzygania sporu zapewniają wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się odpowiedzialne za ich wykonanie.

Mediator skłania strony do rozważenia problemów z punktu widzenia drugiej strony, zapewnia równorzędną pozycje dla wszystkich stron konfliktu. Zgodnie z jedną z głównych zasad mediacji gwarantem jest zachowanie poufności co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej. Mediacja znakomicie sprawdza się we wszystkich przypadkach konfliktów, gdzie ważne są długoterminowe relacje między stronami. Jest efektywnym rozwiązaniem w tych sytuacjach, w których istotny jest wizerunek i dobra opinia stron, oraz tam, gdzie stronom zależy na znalezieniu szybkiego rozwiązania.

Mediacja gospodarcza zakończona ugodą, daje możliwość na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności finansowej i dotychczasowej pracy w trakcie prowadzenia postępowania.

Przykłady sporów gospodarczych rozwiązywanych przy pomocy mediatora:

  • realizacja umów handlowych,
  • dochodzenie wierzytelności od kontrahentów,
  • związanie z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym,
  • prowadzenie działalności i restrukturyzacji spółek,
  • postępowanie upadłościowe lub naprawcze ,
  • wsparcie negocjacji kontraktów biznesowych.

Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją zachowania poufności. Każdy przedsiębiorca wie, że szybkie uzyskanie zapłaty za wykonaną usługę lub towar, decyduje nie tylko o rentowności firmy, ale często o jej przetrwaniu. W dobie dużej konkurencyjności na rynku, przedsiębiorcy coraz bardziej podkreślają korzyści płynące z nieujawnienia w swym otoczeniu informacji o nieporozumieniach ze swoimi kontrahentami.

Remedium dla postępowania sądowego są ADR-y, w szczególności mediacja. O atrakcyjności mediacji dla przedsiębiorców, decydują jej podstawowe cechy – dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność i akceptowalność.

„W dzisiejszych czasach ludzie na całym świecie potrzebują skutecznych środków do zarządzania konfliktami oraz ich rozwiązywania we wszystkich aspektach życia. Mediacja okazała się być pomocnym narzędziem w osiąganiu tego celu w różnorodnych sytuacjach oraz kulturach.”

Ch. W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska , 2009, s. 474

Windykacja
należności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

więcej informacji

Obsługa prawna
przedsiębiorstw

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

więcej informacji

Faktoring oraz
finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

więcej informacji

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.

więcej informacji


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Windykacja należności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok.  Podpisane ugody z dłużnikami oraz skierowane powództwa do Sądu, skutecznie zabezpieczyły interes Wierzyciela. Z pierwszych odzyskanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji