subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Mediacje sądowe

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporu.

Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Osoba mediatora zachęca do nawiązania dialogu, konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same dobierają technikę i odgrywają szczególną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie.

Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązywania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu. Stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

Co ważne w biznesie, mediacja pozwala na zachowanie korzystnego wizerunku firmy jak i utrzymania wzajemnych relacji. Sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony przez co możliwe jest kontynuowanie współpracy w przyszłości.

Alternatywne metody rozstrzygania sporu zapewniają wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się odpowiedzialne za ich wykonanie.

Mediator skłania strony do rozważenia problemów z punktu widzenia drugiej strony, zapewnia równorzędną pozycje dla wszystkich stron konfliktu. Zgodnie z jedną z głównych zasad mediacji gwarantem jest zachowanie poufności co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej. Mediacja znakomicie sprawdza się we wszystkich przypadkach konfliktów, gdzie ważne są długoterminowe relacje między stronami. Jest efektywnym rozwiązaniem w tych sytuacjach, w których istotny jest wizerunek i dobra opinia stron, oraz tam, gdzie stronom zależy na znalezieniu szybkiego rozwiązania.

Mediacja gospodarcza zakończona ugodą, daje możliwość na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności finansowej i dotychczasowej pracy w trakcie prowadzenia postępowania.

Przykłady sporów gospodarczych rozwiązywanych przy pomocy mediatora:

  • realizacja umów handlowych,
  • dochodzenie wierzytelności od kontrahentów,
  • związanie z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym,
  • prowadzenie działalności i restrukturyzacji spółek,
  • postępowanie upadłościowe lub naprawcze ,
  • wsparcie negocjacji kontraktów biznesowych.

Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją zachowania poufności. Każdy przedsiębiorca wie, że szybkie uzyskanie zapłaty za wykonaną usługę lub towar, decyduje nie tylko o rentowności firmy, ale często o jej przetrwaniu. W dobie dużej konkurencyjności na rynku, przedsiębiorcy coraz bardziej podkreślają korzyści płynące z nieujawnienia w swym otoczeniu informacji o nieporozumieniach ze swoimi kontrahentami.

Remedium dla postępowania sądowego są ADR-y, w szczególności mediacja. O atrakcyjności mediacji dla przedsiębiorców, decydują jej podstawowe cechy – dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność i akceptowalność.

„W dzisiejszych czasach ludzie na całym świecie potrzebują skutecznych środków do zarządzania konfliktami oraz ich rozwiązywania we wszystkich aspektach życia. Mediacja okazała się być pomocnym narzędziem w osiąganiu tego celu w różnorodnych sytuacjach oraz kulturach.”

Ch. W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska , 2009, s. 474

Windykacja
należności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

więcej informacji

Obsługa prawna
przedsiębiorstw

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

więcej informacji

Faktoring oraz
finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

więcej informacji

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.

więcej informacji


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Dyrektor finansowy – CFO4Rent

Nasz klient ,z branży obuwniczej ,miał ciekawy biznesplan oraz szerokie kontakty. Niestety dobry pomysł to nie wszystko. Brakowało mu środków na zakup towaru od zagranicznego dostawcy oraz utrzymanie płynności finansowej. Podjęliśmy wyzwanie. Dzięki wykreowaniu przez nas niestandardowych rozwiązań i znalezieniu odpowiedniej instytucji finansowej, mógł zrealizować pomysł na biznes i rozwinąć swój startup. Aktualnie, po kilku latach działalności ,ma mocną pozycję rynkową i plany dynamicznego rozwoju.

więcej informacji