subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Mediacje sądowe

Mediacja jako alternatywny sposób rozstrzygania sporu.

Spory można i warto rozwiązywać bez udziału sądu. Osoba mediatora zachęca do nawiązania dialogu, konfrontacji i szukania porozumienia. Strony same dobierają technikę i odgrywają szczególną rolę w samodzielnym dążeniu do znalezienia rozwiązania, które będzie dla nich najbardziej odpowiednie.

Mediacja daje zatem możliwość wyjścia poza stanowisko o charakterze czysto prawnym i uzyskania zindywidualizowanego rozwiązywania odpowiadającego prawdziwemu charakterowi sporu. Stwarza stronom, w tym przedsiębiorcom, szansę na szybkie, tanie i ostateczne rozwiązanie ich sporu w formie polubownego porozumienia.

Co ważne w biznesie, mediacja pozwala na zachowanie korzystnego wizerunku firmy jak i utrzymania wzajemnych relacji. Sprzyja obniżeniu poziomu negatywnych emocji oraz zrozumieniu potrzeb własnych i drugiej strony przez co możliwe jest kontynuowanie współpracy w przyszłości.

Alternatywne metody rozstrzygania sporu zapewniają wyższą skuteczność realizowania porozumień, bowiem strony, które same je wypracowały, czują się odpowiedzialne za ich wykonanie.

Mediator skłania strony do rozważenia problemów z punktu widzenia drugiej strony, zapewnia równorzędną pozycje dla wszystkich stron konfliktu. Zgodnie z jedną z głównych zasad mediacji gwarantem jest zachowanie poufności co umożliwia zachowanie tajemnicy handlowej. Mediacja znakomicie sprawdza się we wszystkich przypadkach konfliktów, gdzie ważne są długoterminowe relacje między stronami. Jest efektywnym rozwiązaniem w tych sytuacjach, w których istotny jest wizerunek i dobra opinia stron, oraz tam, gdzie stronom zależy na znalezieniu szybkiego rozwiązania.

Mediacja gospodarcza zakończona ugodą, daje możliwość na satysfakcjonujące zakończenie sporu i wyjście z trudności finansowych. Pozwala na utrzymanie efektywności finansowej i dotychczasowej pracy w trakcie prowadzenia postępowania.

Przykłady sporów gospodarczych rozwiązywanych przy pomocy mediatora:

  • realizacja umów handlowych,
  • dochodzenie wierzytelności od kontrahentów,
  • związanie z obrotem nieruchomościami i procesem inwestycyjnym,
  • prowadzenie działalności i restrukturyzacji spółek,
  • postępowanie upadłościowe lub naprawcze ,
  • wsparcie negocjacji kontraktów biznesowych.

Dobrze przeprowadzona mediacja zapewnia szybkie, odformalizowane postępowanie, przy niewielkich kosztach i z gwarancją zachowania poufności. Każdy przedsiębiorca wie, że szybkie uzyskanie zapłaty za wykonaną usługę lub towar, decyduje nie tylko o rentowności firmy, ale często o jej przetrwaniu. W dobie dużej konkurencyjności na rynku, przedsiębiorcy coraz bardziej podkreślają korzyści płynące z nieujawnienia w swym otoczeniu informacji o nieporozumieniach ze swoimi kontrahentami.

Remedium dla postępowania sądowego są ADR-y, w szczególności mediacja. O atrakcyjności mediacji dla przedsiębiorców, decydują jej podstawowe cechy – dobrowolność, bezstronność, poufność, neutralność i akceptowalność.

„W dzisiejszych czasach ludzie na całym świecie potrzebują skutecznych środków do zarządzania konfliktami oraz ich rozwiązywania we wszystkich aspektach życia. Mediacja okazała się być pomocnym narzędziem w osiąganiu tego celu w różnorodnych sytuacjach oraz kulturach.”

Ch. W. Moore, Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Wolters Kluwer Polska , 2009, s. 474

WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.


OBSŁUGA PRAWNA
PRZEDSIĘBIORSTW

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.


FAKTORING ORAZ
FINANSOWANIE

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych


RESTRUKTURYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Zarządzanie kryzysowe

Firma produkcyjno – sprzedażowa, ściśle uzależniona od sezonowości, produktowo stargetowana na klientów wymagających, z odpowiednio wysokimi dochodami oraz specyficznymi zainteresowaniami swego czasu ikona w  branży. Jednak rynek jest dynamiczny, pojawiło się kilka dużych podmiotów – marek docierających do klientów być może z gorszym jakościowo produktem, jednak tańszym, dostępnym dla każdego. Dobra strategia marketingowa i PR sprawiły, że udział w rynku naszego klienta znacznie się zmniejszył, a co za tym idzie, spadły obroty, pojawiły się problemy z płatnościami, wezwania do zapłaty, egzekucje komornicze. Pierwszą myślą jaka pojawiła się w firmie to:” przeszliśmy już niejedno, teraz też damy radę”. Jednak same intencje i myślenie magiczne nie rozwiązały problemu. W tym momencie pojawiła się konieczność skorzystania z usług firmy takiej jak nasza. Była to trudna praca , zmiany wymagał prawie każdy obszar w firmie, jednak pomimo początkowych oporów zarząd w pełni współpracował. Dzięki temu udało się zrestrukturyzować firmę, uspokoić sytuację, przekierować i wypracować dobrą strategię na przyszłość

więcej informacji