subra.pl zarządzanie należnościami

Jesteśmy specjalistami w zakresie


windykacji, restrukturyzacji, upadłości, finansowania.
Zadzwoń lub napisz, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Ubezpieczenie należności, to ochrona firmy przed brakiem płatności ze strony kontrahentów krajowych i zagranicznych. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to także efektywne zarządzanie należnościami, które pozwala na odpowiedni dobór kontrahentów.

Ubezpieczyciele badają zdolność kredytową oraz wypłacalność finansową kontrahentów, z którymi współpracuje ubezpieczony. Wybrany ubezpieczyciel ustala limity dla poszczególnych odbiorców. W przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci w ustalonym terminie, następuje wypłacenie odszkodowania do wysokości przyznanego limitu.

Obowiązkiem ubezpieczycieli, jest analiza wypłacalności i możliwości kredytowej kontrahentów ubezpieczonego. Ubezpieczyciele zbierają dane na temat płatników poprzez różne kanały informacyjne. Korzystają z dostępnych archiwów, historii płatniczych, rejestrów, raportów finansowych oraz informacji uzyskanych od pozostałych przedsiębiorców. Zebrane informacje są aktualizowane i poddawane analizie.

Mając podstawowe dane, dotyczące działalności przedsiębiorstwa, analizujemy sytuację firmy w celu przedstawienia plusów i minusów dotyczących ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W przypadku, gdy ubezpieczenie należności jest właściwym rozwiązaniem dla danego podmiotu, rozpoczynamy prace w zakresie zebrania ofert od ubezpieczycieli.

Wybieramy najkorzystniejsze oferty i rekomendujemy klientom.

W przypadku akceptacji którejś z ofert, doprowadzamy do podpisania umowy z ubezpieczycielem. Jesteśmy do dyspozycji klienta przez cały okres ubezpieczeniowy, dbając o jego interesy.

” W ubezpieczeniach ryzyko odnosi się do nieokreśloności przyszłych sytuacji i zdarzeń, które mogą doprowadzić do powstania strat.”

Tadeusz T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Windykacja należności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok.  Podpisane ugody z dłużnikami oraz skierowane powództwa do Sądu, skutecznie zabezpieczyły interes Wierzyciela. Z pierwszych odzyskanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji