subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Ubezpieczenia należności

Ubezpieczenie należności, to ochrona firmy przed brakiem płatności ze strony kontrahentów krajowych i zagranicznych. Ubezpieczenie kredytu kupieckiego to także efektywne zarządzanie należnościami, które pozwala na odpowiedni dobór kontrahentów.

Ubezpieczyciele badają zdolność kredytową oraz wypłacalność finansową kontrahentów, z którymi współpracuje ubezpieczony. Wybrany ubezpieczyciel ustala limity dla poszczególnych odbiorców. W przypadku, gdy kontrahent nie zapłaci w ustalonym terminie, następuje wypłacenie odszkodowania do wysokości przyznanego limitu.

Obowiązkiem ubezpieczycieli, jest analiza wypłacalności i możliwości kredytowej kontrahentów ubezpieczonego. Ubezpieczyciele zbierają dane na temat płatników poprzez różne kanały informacyjne. Korzystają z dostępnych archiwów, historii płatniczych, rejestrów, raportów finansowych oraz informacji uzyskanych od pozostałych przedsiębiorców. Zebrane informacje są aktualizowane i poddawane analizie.

Mając podstawowe dane, dotyczące działalności przedsiębiorstwa, analizujemy sytuację firmy w celu przedstawienia plusów i minusów dotyczących ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W przypadku, gdy ubezpieczenie należności jest właściwym rozwiązaniem dla danego podmiotu, rozpoczynamy prace w zakresie zebrania ofert od ubezpieczycieli.

Wybieramy najkorzystniejsze oferty i rekomendujemy klientom.

W przypadku akceptacji którejś z ofert, doprowadzamy do podpisania umowy z ubezpieczycielem. Jesteśmy do dyspozycji klienta przez cały okres ubezpieczeniowy, dbając o jego interesy.

” W ubezpieczeniach ryzyko odnosi się do nieokreśloności przyszłych sytuacji i zdarzeń, które mogą doprowadzić do powstania strat.”

Tadeusz T. Kaczmarek, Ryzyko i zarządzanie ryzykiem. Ujęcie interdyscyplinarne, Difin, Warszawa 2005.

Windykacja
należności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

więcej informacji

Obsługa prawna
przedsiębiorstw

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

więcej informacji

Faktoring oraz
finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

więcej informacji

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.

więcej informacji


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Faktoring oraz finansowanie

Nasz klient z branży obuwniczej miał ciekawy biznesplan oraz szerokie kontakty. Niestety dobry pomysł to nie wszystko. Brakowało mu środków na zakup towaru od zagranicznego dostawcy oraz utrzymanie płynności finansowej. Podjęliśmy wyzwanie. Dzięki wykreowaniu przez nas niestandardowych rozwiązań i znalezieniu odpowiedniej instytucji finansowej mógł zrealizować pomysł na biznes i rozwinąć swój startup. Aktualnie po kilku latach działalności ma mocną pozycję rynkową i plany dynamicznego rozwoju.

więcej informacji