subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Restrukturyzacja przedsiębiorstw

Pierwszy krok w identyfikacji kryzysu, to świadomość przedsiębiorcy, który zauważa problem.

Jednak ze względu na specyfikę zjawiska, a przynajmniej jego pierwszej fazy – potencjalnej, często jest ono traktowane jako „normalne” funkcjonowanie na polskim rynku. Nie raz słyszeliśmy: „cóż w tym dziwnego na polskim rynku, że relatywnie rosną koszty, że trzeba ograniczać nowe przedsięwzięcia, czy rośnie zadłużenie wobec kontrahentów”. Bez systemów wczesnego ostrzegania to „normalność”.

Świadomość pojawia się dopiero w fazie ukrytej, wbrew swojej nazwie, to faza, która uwidacznia kryzys.

Wtedy pojawiają się już widoczne symptomy:

 • większa liczba wezwań do zapłaty,
 • liczne zmiany dostawców,
 • brak możliwości korzystania z rabatów,
 • coraz częstsze przekraczanie terminów płatności,
 • przedłużanie linii kredytowych,
 • wzrost wykorzystania weksli,
 • wzrost zadłużenia bez wystarczającego uzasadnienia,
 • opóźnienia w przekazywaniu danych finansowych.

To tylko część z tych dotyczących kryzysu w obszarze finansów przedsiębiorstwa. Następnym etapem są postępowania windykacyjne, sądowe, egzekucyjne – to już nie dolegliwość, a stan chorobowy oraz wyraźne zaburzenie w normalnym funkcjonowaniu firmy. Często zamyka to dostęp do zewnętrznego finansowania przedsiębiorstwa, które w naszych warunkach rynkowych jest niezbędne.

Powyższe symptomy dotyczą tylko kryzysu obszarów finansów firmy. Sytuacje kryzysowe (także z obszaru finansów) mają swoje źródło w kryzysie obszaru zarządzania, zarządzania ludźmi, obszarze sprzedaży, obszarze organizacji, w zakresie inwestycji. Wszystko to finalnie ma wpływ na kryzys w obszarze finansowym funkcjonowania przedsiębiorstwa, którego efektem jest upadek firmy.

Podstawą pomocy w sytuacji kryzysu jest:

 • identyfikacja obszarów zagrożenia,
 • ocena i określenie przyczyn kryzysu,
 • zbadanie nasilenia symptomów,
 • analiza wpływu kryzysu na otoczenie biznesowe.

Należy określić strategię przedsiębiorstwa, która doprowadziła do sytuacji kryzysowej i dokonać głębokiej analizy każdego obszaru w firmie, który może generować problem.

Równolegle podejmujemy szybkie decyzje, wnikliwie przemyślane, powstrzymujące pogłębianie sytuacji kryzysowej. Pierwszym krokiem jest uporządkowanie sytuacji wewnętrznej firmy w relacji do otoczenia np. negocjacje z wierzycielami, instytucjami finansowymi, wsparcie prawne. Oprócz reagowania na bieżącą sytuację, trzeba angażować potencjał przedsiębiorstwa, optymalizować zasoby w rozwiązywaniu zagadnień związanych z przyszłością.

Prosto – przygotowujemy program zwalczania kryzysu, który można opisać w dużym skrócie w następujący sposób:

 • diagnoza przyczyn kryzysu,
 • analiza objawów i rodzaju zagrożeń,
 • wdrożenie efektywnych rozwiązań.

Istota programu:

 • sposoby przeciwdziałania skutkom kryzysu,
 • przywrócenie właściwego funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Jesteśmy w stanie pomóc, stosując się do powyższych założeń lecz jedynym warunkiem jest pełna współpraca ze strony przedsiębiorstwa w kryzysie.

„Jedyną rzeczą, jaką możemy zrobić bez pieniędzy, są długi.”

Heinz Schenk

Windykacja
należności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

więcej informacji

Obsługa prawna
przedsiębiorstw

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

więcej informacji

Faktoring oraz
finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

więcej informacji

Restrukturyzacja
przedsiębiorstw

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.

więcej informacji


dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Faktoring oraz finansowanie

Nasz klient z branży obuwniczej miał ciekawy biznesplan oraz szerokie kontakty. Niestety dobry pomysł to nie wszystko. Brakowało mu środków na zakup towaru od zagranicznego dostawcy oraz utrzymanie płynności finansowej. Podjęliśmy wyzwanie. Dzięki wykreowaniu przez nas niestandardowych rozwiązań i znalezieniu odpowiedniej instytucji finansowej mógł zrealizować pomysł na biznes i rozwinąć swój startup. Aktualnie po kilku latach działalności ma mocną pozycję rynkową i plany dynamicznego rozwoju.

więcej informacji