Monitoring płatności

MONITORING PŁATNOŚCI TO NIEZBĘDNE DZIAŁANIA W KAŻDEJ FIRMIE, MAJĄCE ZAPOBIEGAĆ POWSTAWANIU OPÓŹNIEŃ W ZAPŁACIE

Monitoring płatności to szereg działań mających na celu zapobieganie powstawaniu opóźnień w zapłacie za wystawione faktury.

Rozpoczyna się w momencie wystawienia faktury, przed upływem terminu płatności.

Monitoring płatności nie jest windykacją należności – jego zadaniem jest w sposób łagodny poinformować kontrahenta o upływie terminu płatności.

 

Głównym atutem monitoringu płatności jest sprawne wychwycenie nierzetelnych klientów oraz bezzwłoczne działanie mające na celu ograniczenie współpracy z firmami, których sytuacja finansowa uległa pogorszeniu

SZYBKOŚĆ REAKCJI JEST KLUCZOWA DLA ODZYSKANIA SWOICH NALEŻNOŚCI, W MYŚL ZASADY: LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ

JAK DZIAŁA

monitoring płatności

1
PRZESŁANIE AKTUALNEJ LISTY NALEŻNOŚCI
2
PRZEPROWADZANIE MONITORINGU + RAPORT Z WYKONANEJ

Monitoring płatności ma znaczący wpływ na poprawę płynności finansowej firmy i tym samym przyczynia się do zwiększenia przychodów przedsiębiorstwa.

W przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą, często to handlowcy mają za zadanie ściągać płatności od klientów. Jest to w pewien sposób sprzeczne z ich wykonywaną pracą, ponieważ winni się skupić na pozyskiwaniu nowych klientów, a nie ściąganiu pieniędzy. Dodatkowo jest to trudne z uwagi na łączące ich relacje biznesowe. Korzystając z zewnętrznego monitoringu płatności, zdejmujemy z działu handlowego obowiązek skupiania się na monitoringu, a dajemy więcej czasu na pozyskanie nowych klientów i zwiększeniu zysków firmy.

 

Monitoring płatności może odbywać się w dwojaki sposób:
• Usługa jawna – specjalista ds. monitoringu płatności prowadzi działania w imieniu firmy zewnętrznej Subra GRP.
• Usługa niejawna – specjalista ds. monitoringu płatności prowadzi działania w imieniu firmy zlecającej usługę.

 

Działania podejmowane przez pracowników firmy Subra w kontekście monitoringu płatności uwarunkowane są liczbą dni opóźnień w zapłacie. W skład wykonywanych działań wchodzą rozmowy telefoniczne, powiadomienia e-mailowe i SMS-owe, wysyłanie ponagleń i monitów, weryfikacja zadłużenia w rejestrach dłużników, ostatecznie wysyłane są wezwania do zapłaty, po czym Klient decyduje o wszczęciu procesu windykacji.

Najwyższą wartością dla firmy Subra jest zadowolenie klientów z wykonywanych usług, dlatego wszystkie oferty przygotowywane są indywidualnie, a podejmowane działania dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa. To Klient, po rekomendacji Subry, decyduje o tym, kiedy i jakie działania będą podejmowane.

 

Firma Subra zapewnia pełny proces zarządzania należnościami, począwszy od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, po windykację komorniczą.

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

Jednym z naszych głównych atutów jest

UMIEJĘTNOŚĆ DOSTRZEGANIA RÓŻNYCH ROZWIĄZAŃ

PORADY
EKSPRETÓW

Na czym polega windykacja? Jak odzyskać pieniądze? Czy warto prowadzić monitoring płatności? Zapoznaj się z naszymi poradami i dowiedz się więcej o skutecznym odzyskiwaniu należności.

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO