Zakup Wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy sposób na szybkie uzyskanie środków finansowych, zamrożonych w fakturach, których termin płatności już minął. Dzięki naszemu wsparciu, możesz szybko zamienić zablokowane środki w gotówkę, poprawiając płynność finansową Twojej firmy. Subra zapewnia profesjonalną obsługę i skuteczne rozwiązania, abyś mógł skupić się na rozwoju swojego biznesu, pozostawiając nam troskę o Twoje wierzytelności.

Czym jest zakup wierzytelności?

Sprzedaż długów to jeden ze sposobów na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa. Cesja wierzytelności będąca umową cywilnoprawną jest w pełni legalnym środkiem pozwalającym przenieść zobowiązania na nowego wierzyciela (art. 509 i nast. kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93].).

Możliwa jest sprzedaż wierzytelności wymagalnych i niewymagalnych.

  • Wierzytelności wymagalne to wszystkie należności, których termin zapłaty minął.
  • Wierzytelności niewymagalne to należności, które powstają wraz z podpisaniem umowy, natomiast termin spłaty zadłużenia nie został przekroczony. W sytuacji, gdy zobowiązanie nie zostanie spłacone w wyznaczonym terminie, wówczas należność osiąga status wierzytelności wymagalnej.
Mężczyzna sprawdzający rachunki

Firma Subra jako jedna z nielicznych na rynku kupuje wierzytelności pochodzące z obrotu gospodarczego, pożyczek oraz innych stosunków prawnych.

Jak działamy - Proces zakupu wierzytelności w Subrze

Proces rozpoczyna się od momentu, w którym klient przedstawia swoją sytuację oraz dostarcza wszystkie niezbędne dokumenty związane z wierzytelnością. Dokonujemy szczegółowej weryfikacji dokumentów, aby ocenić stan prawny wierzytelności.
Na podstawie zebranych informacji, przedstawiamy klientowi indywidualną ofertę zakupu wierzytelności, uwzględniając proponowaną cenę oraz warunki transakcji. Kalkulacja wierzytelności wykonywana jest na podstawie opinii prawnej dokumentacji oraz ocenie jej ryzyka.
Po zaakceptowaniu przez klienta złożonej propozycji kupna wierzytelności następuje finalizacja transakcji w oparciu o podpisanie umowy będącej cesją wierzytelności. W tym etapie, klient otrzymuje ustaloną płatność za zakupione wierzytelności.

Sprzedaż wierzytelności nie wymaga zgody dłużnika!

Wyjątek stanowią należności, które w umowie posiadają zapis o zakazie cesji.

Wypłacane środki przekazywane są na dowolny, wskazany przez klienta numer rachunku bankowego – istnieje możliwość wykonania przelewu pieniędzy na konto kontrahenta, któremu klient firmy Subra zalega z płatnościami.

Korzyści ze sprzedaży wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to decyzja, która przynosi szereg korzyści.

Mężczyzna pracujący na tablecie

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko możemy. 

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.