Na czym polega skup długów?

dlug

Na czym polega skup długów?

Skup długów to dla wielu wierzycieli sposób na poprawę płynności finansowej – przedsiębiorstwa lub prywatnej. Oznacza on bowiem sprzedaż wierzytelności osobie trzeciej w zamian za określoną kwotę pieniężną, bez konieczności czekania na ich spłatę przez dłużnika. A co na to dłużnik?

Co to jest skup długów

Skup długów, czyli cesja wierzytelności lub przelew wierzytelności, to umowa cywilnoprawna, mocą której wierzyciel tzw. cedent może przenieść na osobę trzecią tzw. cesjonariusza wierzytelność. Co do zasady skup długów może odbyć się bez zgody dłużnika. Wyjątek stanowią jednak sytuacje, w których konieczność uzyskania zgody dłużnika na cesje została zastrzeżona w umowie lub wynika ona z właściwości zobowiązania.

Mimo braku obowiązku uzyskania zgody na sprzedaż wierzytelności na cedencie spoczywa jednak obowiązek poinformowania dłużnika o zawarciu takiej umowy. Jeżeli by go nie dopełnił, a dłużnik spełni świadczenie do rąk pierwotnego wierzyciela, czyli cedenta, wówczas ma to skutek także względem cesjonariusza.

Jakie wierzytelności mogą być przedmiotem skupu?

Zasadą jest, że aby mogło dojść do cesji nie może być ona wyłączona ustawą, umową lub wynikać z właściwości zobowiązania. Jakie długi można sprzedać? Przede wszystkim mogą być to zarówno wierzytelności wymagalne, czyli takie, których termin zapłaty już minął, jak i te niewymagalne, inaczej przyszłe. Są to wierzytelności, których termin spłaty jeszcze nie minął. Skupem długów może być ponadto objęta ich całość, ale także tylko część.

Przepisów dotyczących cesji wierzytelności nie stosuje się jednak do długów związanych z dokumentami na okaziciela lub zbywalnymi przez indos. Warto jednak podkreślić, że ze względu ilość wierzytelności, które mogą zostać sprzedane cesja jest dla wielu wierzycieli realną szansą na poprawę sytuacji finansowej poprzez przywrócenie jej płynności. Skup długów za gotówkę pozwala bowiem na natychmiastowe dysponowanie środkami i np. ich inwestowanie, bez konieczności czekania na spłatę wierzytelności, co może niekiedy znacznie się przeciągać.

Skup długów – cena 

Zastanawiasz się jaką kwotę otrzymasz sprzedając swoje wierzytelności? Odpowiedź brzmi – to zależy. Zależy nie tylko od wysokości długów, ale też od sytuacji finansowej dłużnika. Cesjonariusz powinien przedstawić ofertę zakupu po uprzednim dokonaniu analizy dokumentów, sytuacji finansowej i wycenie zobowiązań, uwzględniając także ryzyko. Warto zaznaczyć, że aby doszło do sprzedaży wierzytelności cena musi zostać przez wierzyciela zaakceptowana. Dopiero wtedy może dojść do podpisania umowy cesji.

Warto dodać także, że skup długów może dotyczyć wszystkich podmiotów. Cedentem może być np. przedsiębiorca, ale możliwy jest też skup długów prywatnych. Ważne jedynie, aby cesja wierzytelności była możliwa w świetle prawa.

Wyszukaj porady

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko możemy. 

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.