subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Artur Omelczuk

Dział Restrukturyzacji

Praktyką obrotu należnościami zajmuję się od 2005 roku. Pomogłem wielu firmom, również tym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych, w dziedzinie zarządzania wierzytelnościami, proponując rozwiązania z zakresu: windykacji, sprzedaży wierzytelności, obsługi prawnej, faktoringu, restrukturyzacji, analizy ryzyka, ustalania limitów kupieckich oraz wywiadów gospodarczych.

Oprócz wieloletniej praktyki w 2019 roku zakończyłem studia podyplomowe Master of Business Administration (MBA) we współpracy z EY oraz WSB.

Swoje wieloletnie doświadczenie, wiedzę oraz kontakty z przyjemnością wykorzystuję w Subra GRP.

W moich relacjach stawiam na szczerość i zaufanie.

JESTEM SZCZĘŚCIARZEM, PONIEWAŻ PRACA STAŁA SIĘ JEDNĄ Z MOICH LICZNYCH ŻYCIOWYCH PASJI.dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Windykacja należności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok.  Podpisane ugody z dłużnikami oraz skierowane powództwa do Sądu, skutecznie zabezpieczyły interes Wierzyciela. Z pierwszych odzyskanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji