Upadłość likwidacyjna przedsiębiorstw

subra

Upadłość likwidacyjna przedsiębiorstw

Upadłość likwidacyjna to proces, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli z środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego.

W trakcie postępowania upadłościowego podmiot upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem i zobowiązany jest wskazać i wydać swój majątek syndykowi.
Fundusze uzyskane ze zbycia masy dzielone są między wierzycieli na podstawie planu podziału, który sporządza syndyk.

Kadra menadżerska powinna ściśle współpracować z syndykiem w celu m.in. wydania dokumentacji księgowej oraz przekazania majątku upadłego przedsiębiorstwa.

Chociaż upadłość likwidacyjna wydaje się powszechnie najgorszym rozwiązaniem dla firma, wcale nie musi tak być. Złożenie wniosku o upadłości pozwala zabezpieczyć majątek zarządu i chroni go przed odpowiedzialnością – cywilną i karną.

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa powyżej, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

Trzeba także pamiętać o odpowiedzialności karnej zarządu:
Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch.
Bardzo istotne jest odpowiednie zdiagnozowanie wszystkich obszarów w firmie przed podjęciem decyzji o upadłości lub restrukturyzacji. Badaniu powinny być poddane m.in.: przyczyny trudnej sytuacji, majątek, najpilniejsze potrzeby, finanse, realizowane oraz przyszłe kontrakty, ilość stałych kontrahentów, egzekucje

Wyszukaj porady

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko możemy. 

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.