subra.pl zarządzanie należnościami

zarządzanie należnościami


Optymalne rozwiązania w zakresie windykacji, faktoringu, finansowania oraz obsługi prawnej przedsiębiorstw.

Monitoring płatności

Monitoring płatności to niezbędne działania w każdej firmie, mające zapobiegać powstawaniu opóźnień w zapłacie. Nie jest tożsamy z windykacją należności, ma na celu w sposób łagodny poinformować klienta o upływie terminu płatności.

Brak bezpośredniego nadzoru nad kontrahentami, może w dłuższym okresie czasu spowodować brak całkowitej płatności. Główną zaletą monitoringu płatności jest wychwytywanie nierzetelnych kontrahentów. Opóźnienia w płatnościach są powszechne w każdej branży, jednak bieżąca kontrola i weryfikacja płatności pozwala błyskawicznie ograniczyć limit klientowi, którego sytuacja finansowa uległa pogorszeniu.

Szybkość reakcji jest kluczowa dla odzyskania swoich należności, w myśl zasady: lepiej zapobiegać niż leczyć.

W wielu przypadkach brak płatności nie jest spowodowany złą wolą, lecz brakiem porządku w księgowości klienta, zatem krótki telefon z przypomnieniem o płatności jest niezwykle skuteczny.
Każdy kontakt z klientem wymaga profesjonalnego podejścia ze strony osoby monitorującej zaległości.

Dodatkową zaletą monitoringu jest dyscyplinowanie swoich kontrahentów. Ponadto bieżące monitorowanie płatności ukazuje profesjonalizm firmy i to, że dba o swoje płatności.
Dla dobra współpracy kontrahenci nie wystawiają not odsetkowych za drobne opóźnienia, ale w skali całego przedsiębiorstwa, szybszy spływ należności jest w sposób oczywisty korzystny dla firmy, gdyż nie udziela darmowego kredytu kupieckiego.

Monitoring płatności w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia przychodów firmy.

W przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą, często to handlowcy mają za zadanie ściągać płatności od klientów.
Jest to w pewien sposób sprzeczne z ich wykonywaną pracą, ponieważ winni się skupić na pozyskiwaniu nowych klientów, a nie ściąganiu pieniędzy. Dodatkowo jest to trudne z uwagi na łączące ich relacje biznesowe. Korzystając z zewnętrznego monitoringu płatności, zdejmujemy z działu handlowego obowiązek skupiania się na monitoringu, a dajemy więcej czasu na pozyskanie nowych klientów i zwiększeniu zysków firmy.

Każde przedsiębiorstwo, bez względu na to jakiej jest wielkości, któremu zależy na utrzymaniu płynności finansowej powinno monitorować swoje płatności.
Usługa jest wyceniana indywidualnie, gdyż nie ma dwóch takich samych umów monitoringu, każda różni się częstotliwością wykonywanych działań oraz specyfiką branży oraz firmy.

Monitoring płatności musi zawsze być zawsze korzystny dla naszego klienta, więc przygotowujemy indywidualne rozwiązania.

Zapewniamy pełną obsługę zarządzania należnościami. Subra GRP zapewnia pełny proces zarządzania należnościami, począwszy od monitoringu płatności, przez windykację polubowną, po windykację sądową.

WINDYKACJA
NALEŻNOŚCI

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.


OBSŁUGA PRAWNA
PRZEDSIĘBIORSTW

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.


FAKTORING ORAZ
FINANSOWANIE

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych


RESTRUKTURYZACJA
PRZEDSIĘBIORSTW

Kryzys w firmie to prosta droga do jej upadku – nie jest to odkrywcze, ale niestety nader często widoczne objawy problemów są świadomie ignorowane.dane kontaktowe

Biuro Warszawa:
Telefon: 22 299 19 76
E-mail: biuro@subra.pl
Biuro Śląsk:
Telefon: 32 307 46 45
E-mail: biuro@subra.pl

zostaw wiadomość

Podaj swój numer telefonu lub adres e-mail. Skontaktujemy się z Tobą najszybciej jak to możliwe.

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA

Kupno wierzytelności

Firma z branży transportowej od kilku miesięcy miała problemy z egzekwowaniem swoich należności. Pojawiły się pierwsze problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Subra GRP Sp. z o.o. po analizie portfela wierzytelności, szybko podjęła działania zmierzające do przerwania biegu przedawnienia wierzytelności, gdyż w branży transportowej wynosi on zaledwie rok. Z pierwszych przelanych środków nastąpiły płatności za najstarsze zobowiązania, a sprawne działania Subry na etapie sądowo-egzekucyjnym zaskutkowały szybkim spłynięciem pozostałych należności. Firma odzyskała płynności finansową i na bieżąco przekazywała faktury do monitoringu.

więcej informacji