Windykacja terenowa

subra-Windykacja-terenowa

Windykacja terenowa

Windykacja terenowa (windykacja bezpośrednia) jest jednym z elementów całego procesu odzyskiwania należności przez wierzyciela. Zwykle windykacja przeprowadzana jest w miejscu, w którym dłużnik zamieszkuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Czynności związane z przeprowadzeniem windykacji terenowej dokonywane są przez przedstawiciela firmy windykacyjnej, którego zadaniem jest przygotowanie planu spłaty należności oraz poinformowanie dłużnika o ewentualnych konsekwencjach wynikających z braku dalszego niespłacania długu. Następstwami nieuiszczania wpłat związanych
z zadłużeniem może być obciążenie dłużnika kosztami sądowymi i komorniczymi.

Na czym polega windykacja terenowa?

Windykacja bezpośrednia przeprowadzana jest wówczas, kiedy dłużnik nie spłaca należnych zobowiązań oraz unika kontaktu z wierzycielem. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że wizyta przedstawiciela firmy windykacyjnej nie ma na celu zastraszenia dłużnika. Profesjonalne firmy windykacyjne stosują windykację terenową, aby przypomnieć dłużnikowi o konieczności uregulowania wierzytelności oraz w celu przygotowania planu spłaty, a także uzyskaniu deklaracji związanych
z terminem dokonania zwrotu należności.
W trakcie prowadzonych działań zadaniem windykatora jest również faktyczna ocena kondycji finansowej dłużnika, która może mieć wpływ na realizację zadań w późniejszych etapach. Rolą przedstawiciela firmy windykacyjnej jest bycie pośrednikiem między wierzycielem a dłużnikiem. To windykator pomaga ustalić między innymi warunku spłaty zadłużenia, które będą korzystne dla obu stron. 

Ponadto windykator może wysyłać powiadomienia (na koszt dłużnika) o zaległościach wynikających z tytułu zadłużenia oraz pisma ponaglające do zapłaty. W zakres obowiązków windykatora wchodzi także informowanie osoby zadłużonej o prowadzonych działaniach dotyczących wierzytelności – do takich czynności zalicza się skierowanie sprawy do sądu i egzekucji komorniczej lub wystawieniu długu na giełdzie wierzytelności. W procesie odzyskiwania wierzytelności przez firmę windykacyjną najważniejsza jest pierwsza windykacja bezpośrednia. Wierzyciel powinien wcześniej udzielić windykatorowi jak najwięcej informacji, które będą pomoce w rzeczowym przygotowaniu się do spotkania. Miejsce pobytu, adres prowadzonej działalności, a nawet wskazanie branży, w obrębie której działa dłużnik może mieć znaczący wpływ na działania związane z procesem windykacji.

Dalsze czynności prowadzone przez firmę windykacyjną

Przedsiębiorca, który nie otrzymuje spłaty długu z tytułu nieopłaconych faktur, powinien niezwłocznie rozpocząć proces odzyskiwania wierzytelności. Należy zwrócić uwagę na fakt, że im dłuższy jest okres nieopłaconych zadłużeń, tym trudniejsze może okazać się odzyskanie należnych środków.

Mimo że zwykle spotkania z dłużnikiem kończą się polubownym zakończeniem spłaty zadłużenia, może się okazać, że nieuczciwy kontrahent nie będzie chciał uregulować zaległych płatności. W sytuacji, gdy windykacja terenowa nie przyniosła zakładanego rezultatu, w efekcie czego dłużnik nie podjął żadnych kroków, aby uregulować zadłużenie, firma windykacyjna może rozpocząć dalsze czynności mające na celu odzyskanie pieniędzy wierzyciela. Często kolejnymi działaniami związanymi z odzyskiwaniem długów są dalsze wizyty windykatora, m.in. w miejscu pracy. Dłużnicy z reguły obawiają się utraty dobrego wizerunku, w związku z czym informacja o możliwości przeprowadzenia kolejnej wizyty w miejscu zatrudnienia wpływa na decyzję o natychmiastowym uregulowaniu należności.

Po spotkaniu z dłużnikiem firma windykacyjna przygotowuje dalszy plan czynności dotyczących odzyskania wierzytelności. W sytuacji, gdy polubowne rozwiązanie nie przyniosło spodziewanych efektów, dłużnik może spodziewać się skierowania sprawy do sądu, co będzie skutkowało działaniami egzekucyjnymi.

Decydując się na działania sądowe, a w konsekwencji działa egzekucyjne, wierzyciel ma możliwość wyznaczenia pełnomocnika, który w jego imieniu będzie uczestniczył w działaniach przeprowadzanych przez komornika. W roli pełnomocnika może wystąpić windykator, który będzie sprawował kontrolę nad prowadzonymi działaniami. Ponadto, w związku z wcześniejszymi czynnościami, które zostały podjęte przez windykatora (m.in. wizytę w miejscu zamieszkania, czy miejscu prowadzenia działalności), może on zasugerować komornikowi, jakie mienie dłużnika ma zostać zajęte, na poczet spłaty długu. Windykator 

w czasie prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika ma prawo do sporządzenia raportu
z całego procesu, a także może dokumentować egzekucję komorniczą, m.in. poprzez wykonywanie zdjęć.

Wyszukaj porady

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko możemy. 

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.