W jaki sposób sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Zapobieganie zatorom płatniczym

W jaki sposób sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Cesja wierzytelności to umowa cywilnoprawna w wyniku której wierzyciel przenosi swoją wierzytelność na osobę trzecią, która staje się nowym wierzycielem. Sprzedaż długu jest dla wierzyciela sposobem na uniknięcie prowadzenia windykacji i zachowanie płynności. To na tyle łatwa metodą pozbycia się długu, że nie wymaga nawet zgody dłużnika. 

Co to jest sprzedaż długu?

Sprzedaż długu to potoczna nazwa cesji wierzytelności, czyli umowy cywilnoprawnej mocą której wierzyciel (tzw. cedent) może przenieść wierzytelność na osobę trzecią (tzw. cesjonariusz). Wyłączona może zostać ona jednak szczególnym przepisem ustawy, zastrzeżeniem umownym lub właściwościami zobowiązania.

Do sprzedaży długu nie jest potrzebna zgoda dłużnika. Zasadą jest, że powinien on zostać jedynie zawiadomiony o dokonaniu cesji. W jakim celu? Ustawodawca zastrzegł bowiem, że do czasu kiedy to nie nastąpi, spełnienie przez dłużnika świadczenia do rąk poprzedniego wierzyciela, czyli cedenta, skutkuje względem nabywcy wierzytelności, czyli cesjonariusza.

Jak sprzedać dług?

Ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń w przedmiocie tego, kto może być cesjonariuszem, czyli nabywcą wierzytelności. Teoretycznie dług możesz zatem sprzedać zarówno prywatnej osobie fizycznej, jak i firmie. W praktyce zakupem wierzytelności zajmują się firmy windykacyjne. Jak sprzedać dług firmie windykacyjnej?

Punktem wyjścia jest przygotowanie przez firmę indywidualnej wyceny zakupu wierzytelności. Specjaliści zweryfikują zatem wszystkie dokumenty, dokonają oszacowania sytuacji finansowej dłużnika, wycenią zobowiązania. Warto zaznaczyć, że kalkulacja musi zostać oparta także na ryzyku całej transakcji. Przygotowywana jest zatem przez specjalistów z zakresu rachunkowości, jak i prawników. Dopiero po zaakceptowaniu oferty i przyjęciu warunków zakupu wierzytelności dochodzi do podpisania umowy.

Skutki sprzedaży długu

Sprzedaż długu to dla wierzyciela sposób na natychmiastowe odzyskanie należnych mu środków. Ponieważ nie musi on czekać na swoje pieniądze, nie traci on lub odzyskuje płynność finansową. Sprzedając dług zabezpiecza się także przed jego odzyskiwaniem od dłużnika na drodze windykacji, postępowania sądowego lub egzekucji komorniczej. 

Jakie wierzytelności mogą zostać sprzedane? Ustawodawca nie wprowadził w tym zakresie wielu ograniczeń. Wynikać mogą one jedynie ze szczególnych przepisów ustawy, zapisów umownych lub z właściwości zobowiązania. Sprzedać można jednak zarówno wierzytelności wymagalne, czyli takie, których termin płatności już minął, jak i niewymagalne, czyli te, które powstały w wyniku podpisania umowy, ale termin ich płatności jeszcze nie minął.

Forma cesji

Ustawodawca nie zastrzegł formy szczególnej cesji. Wskazał, że może nastąpić to umową sprzedaży, zamiany, darowizny lub każdą inną umową, która zobowiązuje do przeniesienia wierzytelności. Wyjątek może wynikać z przepisów szczególnych lub ustaleń stron.

Wyszukaj porady

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Odpowiemy najszybciej jak tylko możemy. 

Skontaktuj się z nami

Bezpłatnie sprawdzimy Twojego dłużnika.

lub

Wyślij do nas swój numer telefonu:

Wybierz dogodny termin, a my oddzwonimy.

lub

Wyślij wiadomość, a my skontaktujemy się z Tobą.