» Windykacja należności

Zarządzanie należnościami to szereg przemyślanych i skalkulowanych decyzji, które mają zapobiec utracie płynności finansowej przedsiębiorstwa.

» Obsługa prawna przedsiębiorstw

Dzięki obsłudze prawnej, którą oferujemy, nie tylko zyskujecie Państwo bezpieczeństwo, ale także oszczędzacie czas (doba ma tylko 24 godziny) i pieniądze.

» Faktoring oraz finansowanie

Jednym z kluczowych wyzwań dla każdej firmy jest znalezienie i wykorzystanie źródeł finansowania adekwatnych do możliwości oraz planów biznesowych

» Ubezpieczenie należności

To pewna, sprawdzona i skuteczna ochrona firmy przed brakiem płatności ze strony zarówno kontrahentów polskich jak i zagranicznych.

» Doradztwo finansowe

Skuteczne zarządzanie strukturą finansów firmy, to podejmowanie trafnych decyzji w zmieniającym się dynamicznie otoczeniu rynkowym.

» Kupno wierzytelności

Sprzedaż wierzytelności to najprostszy i najszybszy sposób na poprawę płynności finansowej przedsiębiorstwa, uwarunkowany jednak wieloma czynnikami.

» Zarządzanie kryzysowe

Kryzys w firmie to prosta droga do upadku firmy – nie jest to stwierdzenie odkrywcze, ale niestety często nader widoczne objawy kryzysu w firmie są świadomie ignorowane.

» Mediacje sądowe

Mediacja jest dobrowolną, poufną metodą rozwiązywania sporu, w której strony z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora doprowadzają do porozumienia.


» Dane kontaktowe

Jeżeli chcesz się z nami skontaktować:
Telefon: 32 888 5 112
E-mail: biuro@subra.pl

SUBRA  GRP  Sp. z o.o.   ul. 3 Maja 32/16, 41-300 Dąbrowa Górnicza- all rights reserved © 2015 www.subra.pl
made by station75.com