Weksel jest popularną formą zabezpieczenia wierzytelności, która może służyć do jej ochrony w obrocie gospodarczym. Stanowi rodzaj papieru wartościowego, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty wyznaczonej kwoty, w określonym terminie przez wystawcę weksla lub osobę, którą wystawca wskazał. Weksel in blaco, inaczej weksel kaucyjny lub gwarancyjny,...

Zatory płatnicze są częstym zjawiskiem, z którym muszą borykać się przedsiębiorcy. Zatory płatnicze mają znaczący wpływ na rozwój gospodarstwa oraz jego stabilność finansową. Na czym polegają i czy można ich uniknąć? Czym są zatory płatnicze? Zatory płatnicze to opóźnienia w otrzymywaniu na czas należności od kontrahentów. Nagromadzone...

Zatory płatnicze są częstym zjawiskiem, z którym muszą borykać się przedsiębiorcy. Zatory płatnicze mają znaczący wpływ na rozwój gospodarstwa oraz jego stabilność finansową. Na czym polegają i czy można ich uniknąć? Czym są zatory płatnicze? Zatory płatnicze to opóźnienia w otrzymywaniu na czas należności od kontrahentów. Nagromadzone...

Upadłość likwidacyjna to proces, którego celem jest zaspokojenie roszczeń wierzycieli z środków pochodzących ze zbycia majątku przedsiębiorstwa upadłego. W trakcie postępowania upadłościowego podmiot upadły jest pozbawiony prawa zarządu i dysponowania swoim majątkiem i zobowiązany jest wskazać i wydać swój majątek syndykowi. Fundusze uzyskane ze zbycia masy dzielone...

Zabezpieczenie roszczeń z definicji jest zajęciem majątku dłużnika w czasie oczekiwania na prawomocne zakończenie procesu, którego postępowanie zostało wszczęte na drodze sądowej. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego z dnia 19.07.2019 r. za sprawą ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, ma za zadanie...

Prowadząc własną firmę, przedsiębiorca powinien być przygotowany na sytuacje, w której kontrahenci nie będą wywiązywali się z terminowych spłat zobowiązań. Odzyskiwanie długów nie należy do najprzyjemniejszych czynności związanych z prowadzeniem działalności, warto jednak być na to przygotowanym. Co zrobić, kiedy dłużnik nie chce uregulować swoich...

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej często związane jest z wieloma wyzwaniami oraz zobowiązaniami. Przedsiębiorca zarządzający firmą na co dzień prowadzi transakcje z różnymi klientami i kontrahentami, a pozytywna i efektywna współpraca ma realny wpływ na sukces przedsiębiorstwa. Niestety, może zaistnieć sytuacja, w której kontrahent będzie spóźniał się...

Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca powinien brać pod uwagę ryzyko związane z możliwym brakiem uregulowania płatności za usługi ze strony kontrahentów, co w konsekwencji prowadzi do powstania zadłużenia. Możliwe jest oczywiście odzyskiwanie należnych środków, istnieją jednak metody, które mogą zabezpieczyć należności i ograniczyć ewentualne ryzyko. W polskim...

Zarząd w spółce z.o.o jest organem wykonawczym, reprezentuje i prowadzi sprawy spółki. Działania zarządu regulowane są przez przepisy kodeksu spółek handlowych oraz umowa spółki. Czy zarząd spółki z.o.o. ponosi odpowiedzialność za podejmowane decyzje i działania? Jak kształtuje się odpowiedzialność majątkowa zarządu za zobowiązania spółki? Spółka z.o.o....

Windykacja terenowa (windykacja bezpośrednia) jest jednym z elementów całego procesu odzyskiwania należności przez wierzyciela. Zwykle windykacja przeprowadzana jest w miejscu, w którym dłużnik zamieszkuje lub prowadzi działalność gospodarczą. Czynności związane z przeprowadzeniem windykacji terenowej dokonywane są przez przedstawiciela firmy windykacyjnej, którego zadaniem jest przygotowanie planu...

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO