Czy kosztami windykacji można obciążyć dłużnika? Windykacja należności nie zawsze wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów przez wierzyciela, który chce odzyskać zaległości od dłużnika. Dlatego coraz częściej – biorąc pod uwagę, że liczba wszczynanych windykacji systematycznie rośnie – pojawia się pytanie, czy tymi kosztami można obciążyć...

Powrót do egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych Jednym z rozwiązań prawnych wprowadzonych na początku pandemii COVID-19 było wprowadzenie zakazu przeprowadzania egzekucji i eksmisji z nieruchomości mieszkalnych. Ustawodawca chciał w ten sposób chronić właścicieli czy najemców przed utratą mieszkań z powodu kryzysu gospodarczego, którego wybuchu –...

Obciążanie wierzyciela kosztami za bezcelowe wszczęcie egzekucji i umorzenie sprawy W przypadku, gdy dłużnik nie reguluje swoich zobowiązań, jednym z najlepszych rozwiązań, z jakich może skorzystać wierzyciel, jest wszczęcie postępowania egzekucyjnego; wpierw trzeba wygrać sprawę przed sądem, a następnie złożyć stosowny wniosek do komornika. Nie zawsze jest to...

Licencjonowani Doradcy z Kancelarii GRP w ogólnopolskiej prasie. Jak uratować firmę przed upadkiem? Na to pytanie odpowiedzi udzielą licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni Artur Omelczuk i Michał Kosmacki – wspólnicy w Kancelarii GRP, która jest częścią grupy kapitałowej SUBRA GRP. Pisaliśmy już, że rok 2021 z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących...

Zakaz cesji. Co to jest? Po co się stosuje? Jak ma się do zlecenia windykacji? Dochodzenie należności prawie zawsze stanowi skomplikowane zadanie, o czym świadczą chociażby statystyki dotyczące inicjowania oraz przebiegu postępowań egzekucyjnych. Rzadko kiedy przebiegają one bez problemów, pozwalając na odzyskanie całości należności z majątku...

Kwoty wolne od zajęcia – z wynagrodzenia za prace, z umowy zlecenia, z emerytury z rachunku bankowego. Wobec osób borykających się z trudnościami w spłacie zadłużenia, coraz częściej dochodzi do wszczęcia postępowania komorniczego. W przeważającej większości przypadków dzieje się tak wówczas, gdy wierzytelność zostanie zasądzona prawomocnym...

Ugoda z firmą windykacyjnąOpóźnienia w płatnościach, rosnące zadłużenie i widmo nieuchronnej egzekucji komorniczej – czy można tego uniknąć? Jak poradzić sobie z długami i spłacić zobowiązania bez udziału sądu?Współpraca przedsiębiorcy z firmą windykacyjną Chcąc odzyskać zaległe należności, z których nie wywiązują się kontrahenci, przedsiębiorcy coraz częściej...

Rok 2020 z szalejącą pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 sprawił, że wzrosła liczba bankrutujących firm – czy rok 2021 będzie inny? Czy programy pomocowe są wystarczające, aby przedsiębiorcy utrzymali się na rynku? Co czeka gospodarkę w kolejnych miesiącach? Problem z płynnością finansową w przedsiębiorstwach. Z przeprowadzonego badania na zlecenie...

Rozpoczynając współpracę biznesową z nowym kontrahentem warto na początku zachować szczególną ostrożność, aby w przyszłości nie zmagać się z problemami finansowymi własnej firmy. Jak zmniejszyć ryzyko podjęcia niekorzystnej decyzji? Gdzie i jak sprawdzić wiarygodność przedsiębiorstwa, przed rozpoczęciem współpracy? Ryzyko nieudanych transakcji, strat finansowych, a co więcej...

Weksel jest popularną formą zabezpieczenia wierzytelności, która może służyć do jej ochrony w obrocie gospodarczym. Stanowi rodzaj papieru wartościowego, który zawiera bezwarunkowe zobowiązanie do zapłaty wyznaczonej kwoty, w określonym terminie przez wystawcę weksla lub osobę, którą wystawca wskazał. Weksel in blaco, inaczej weksel kaucyjny lub gwarancyjny,...

    Administratorem Państwa danych osobowych jest SUBRA GPR Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie przy ul. Siemońskiej 1. Państwa dane osobowe będą przetwarzane dla celów marketingowych.RODO